Kryptera och skydda PDF online

Skydda filen med lösenord och tillstånd

Ladda upp PDF-filer

Filerna förblir privata. De raderas automatiskt efter to timmar.
Gratis service för dokument upp till 200 sidor eller 50 MB and 3 tasks per hour.

Hur du lösenordsksyddar din PDF

Below we show how to encrypt a PDF file with a password and how to apply PDF restrictions.

 1. Ladda upp dina filer

  Filerna laddas upp säkert via en krypterad uppkoppling. Filerna är säkra. Efter arbetet är dem permeant raderade.

  Vill du inte ladda upp dina filer och jobba med dem offline?
  Try Sejda Desktop. Samma funktioner som online tjänsten och filerna lämnar aldrig din dator.

  Klicka på 'Ladda upp' och välj filerna från din dator.

  Dra och släppa filerna till sidan fungerar också.

  Dropbox eller Google Drive filer

  Du kan välja PDF filer från Dropbox eller Google Driv också.

  Expandera 'Ladda upp' fliken och välj dina filer.

 2. Choose a strong password

  When opening the document, users will be asked to provide this password. Make sure it's a strong password, recommended 16 characters or more.

  Optionally, choose an owner password as well

  This is the password that users will be asked when attempting to make changes to the document, after the document is already opened.

 3. Select optional PDF restrictions

  Choose what PDF features should be allowed. For example printing can be restricted, or filling forms and commenting can be disabled

  Depending on the software used for opening the PDF file, these permissions may or may not be enforced.

 4. Save your changes

  Click Encrypt PDF and then Download your protected PDF.

Ready to password protect your PDF?

Password protect PDF