Edit PDF Metadata

Change PDF Author, Title, Keywords, Subject and other metadata fields

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

How to Edit PDF Metadata

Below we show how change PDF metadata fields on a PDF online (on Windows, Linux or Mac).

 1. Tải lên tệp của bạn

  Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

  Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

  Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

  Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

  Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

 2. Edit PDF metadata fields

  Existing document metadata is displayed when opening a file.

  Easily update any field, such as PDF document Title, Author or Creator. Add keywords to PDF documents for easier search & find on Windows, Mac and Linux.

 3. Lưu tệp PDF đã được cập nhật

  Click 'Update PDF Metadata' to save your document, then 'Download'.

  Bạn đã hoàn tất! Thật là dễ dàng.

Ready to edit metadata on your PDFs?

Change PDF Metadata