หมุน PDF

หมุนและบันทึกหน้า PDF ถาวร

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

วิธีหมุนหน้า PDF และบันทึกถาวร


Below we show how to rotate a pdf

อัพโหลดไฟล์ของคุณ

ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

Step 2: Select pages to rotate

Pages can be rotated 90° clockwise, 90° counter-clockwise or 180° (flipped horizontally)

Rotate all pages

If you want to rotate all pages in the document, make sure All pages is selected. Then, click the rotation to be applied: 90°, 90° or 180°

Rotate specific pages

Each page has two buttons to rotate that single page: or

Rotate only odd or even pages

Rotating only odd pages (2,4,6, etc) or all even pages (1,3,5) can also be done. Select either Odd pages or Even pages

Ready to rotate your files? Let's go!

Rotate PDF files online